Vår videokanal på YouTube får du tilgang til her https://www.youtube.com/channel/UCXqC8WLTRYDPCtLvqk0_uYw

Kanalen viser korte utdrag fra foredrag og videoer hvor Kjersti Børsum svarer på spørsmål. Det er enkelt å komme fra videoene på YouTube og tilbake til inspirert.no.