KURS:

Hvordan ”gjøre” inkludering og integrering på en respektfull og effektiv måte. Inspirert er til for å gi innvandrere, flyktninger, Norge og nordmenn en stemme gjennom å sette ord på de praktiske og følelsesmessige utfordringene vi alle står ovenfor. Konflikthåndtering handler om hvem vi er i møte med andre, og hvem vi lar andre være i møte med oss.

 

På Kjersti sine kurs skal du bli inspirert, underholdt og oppleve et faglig løft.

Alle kurs og foredrag spesialtilpasses deg som kunde gjennom direkte kontakt med Kjersti Børsum på forhånd.

 

Basiskurs i Flerkulturell veiledningsteknikk (FVT)

[Multicultural Coaching Technique – MCT]

- om å kommuniser så du blir forstått uansett språk og kultur!

 

Innhold:

 • Veilednings- og coachingteknikker spesialtilpasset arbeidet med mennesker i en livsfase preget av kulturelt oppbrudd, endring og reorientering.

 • Teknikker for å inspirere andre til å ta ansvar for egen individuell plan og eget kvalifiseringsløp.

 

 • Kunnskap om hvordan kulturarv former tanke- og handlingsmønstre.

 

 

”Sykdom og helse i et flerkulturelt perspektiv”

 

- om hvordan kulturbetingede oppfatninger rundt sykdom, kropp og behandling utfordrer brukere og dem som jobber i det flerkulturelle feltet.

 

Innhold:

 • Ulike oppfatninger og forlaringsmodeller på sykdom og helbredelse i Norge etter hvilken kulturell opprinnelse pasient/pårørende og de ansatte har

 • Ulik forståelse av helse- og omsorgsbegrepet

 • Praktiske konsekvenser og utfordringer

 

”Religiøs identitet og sjeleomsorg”

 

- om hvordan kunnskap om religiøs virkelighetsoppfatning kan fungere som et redskap i arbeid med flyktninger og innvandrere som befinner seg i en sårbar livssituasjon.

 

Innhold:

 • Kulturarv, Religion og Sekulært livssyn - ulike oppfatninger og forlaringsmodeller

 • Kristendom og Islam som kulturarv praktisert i Norge

 • Praktiske konsekvenser og utfordringer

 • Kommunikasjon og gjensidig påvirkning

 

”Kultur og oppdragermetoder” 

 

- om hvordan forskjellige tradisjoner for oppdragelse skaper utfordringer når de skal praktiseres i Norge

 

Innhold:

 • Ulike oppdragermodeller i Norge etter hvilken kulturell opprinnelse foreldrene og de ansatte har og de praktiske konsekvensene av dette.

 • Ulik forståelse av barns utvikling og omsorgsbegrepet

 • Atferdsproblemer og avstraffelse av barn sett i et kulturelt perspektiv

 

 

Informasjon og Påmelding: kjersti.borsum@inspirert.no    www.inspirert.no

Konseptet er utviklet og holdes av Samfunns- og Religionsviter Kjersti Børsum, daglig leder av veiledningstjenesten Inspirert as. 

For mer informasjon, se www.inspirert.no