KOMPETANSE:

Kjersti Børsum er kursholder og daglig leder ved Inspirert AS. Hun er dypt samfunnsengasjert og med en iboende nysgjerrighet på mennesket.

Kjersti er kjent for sin evne til å formidle komplekse koblinger og fag på en høyst forståelig, morsom og relevant måte for tilhørerne. Tidligere kursdeltakere karakteriser Kjersti som seriøs, kunnskapsrik og med en unik formidlingsevne. 

 

 

  • Mastergrad i RESA, "Religion og samfunn" ved Teologisk fakultet UIO, der religion analyseres fra et samfunnsvitenskapelig ståsted og der samfunnet analyseres fra et religionsvitenskapelig ståsted. Et spennende, moderne og nyskapende masterstudie. 
  • Cand.Mag. ved Samfunnsvitenskapelig fakultet UIO med fagkretsen Sosialantropologi, Religionshistorie og Midtøsten- og Nord Afrikakunnskap. 
  • Fulgt semesteremnet i kristen-muslimsk dialogarbeid, TF UIO. 
  • Rogaland distriktshøgskole: Kulturhistorie og Filmkunnskap. 
  • Sertifisert Master NLP practitioner (Nevro Lingvistisk Programering) etter internasjonal standard 
  • Sertifisert i Sjelesorgarbeid ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad
  • Trent Hypnoterapeut ved Svenska skolan for Etisk och Analytisk Hypnosterapi SSEAH
  • Fra 1999 deltar jeg jevnlig på treningssamlinger i systemisk familieterapi og konflikthåndtering etter B.Hellingers fenomenologiske metode. Treningen har vært internasjonal og i hovedsak foregått i Tyskland.
  • 1995 - 2002 Kompetanseveileder ved AOF Norge 

 

Benyttes som foredragsholder og løsningsfokusert veileder for kommunale og statlige etater og private bedrifter. Hovedområdene er kulturkunnskap, flerkulturell kommunikasjon, religionsdialog og systemisk konflikthåndtering.

Videre er Kjersti Børsum veileder innen systemisk konflikthåndtering etter Bert Hellingers metode, en fenomenologisk tilnærmingsmåte som er løsningsfokusert og ser enkeltindivider som del av større systemer, for eksempel et familiesystem. Denne metoden har vist seg særdeles anvendbar i en flerkulturell setting.

En lang erfaring med voksenopplæring, kursutvikling og prosjektledelse, bl.a. for norsk fagbevegelse, har gitt henne god innsikt i veiledningsmetodikk og voksenpedagogikk.