Inspirert AS er utviklet av Kjersti Børsum, daglig leder: 

 

Inspirert AS er en veiledningstjeneste som tilbyr kurs, foredrag og veiledning innen flerkulturell kommunikasjon og konflikthåndtering.

Inspirert arbeider for et flerkulturelt samfunn der forskjeller ikke oppleves truende. Gjennom å bidra til å finne frem til hvilke verdier og samhandlingsarenaer vi må ha felles, motvirkes en utvikling der etnisk tilhørighet virker isolerende, begrensende og stigmatiserende. Vi er en arena hvor mange fagfelt møtes og videreformidles som en enhet.

 

For mer informasjon om foredrag og kurs, se fanen; ”kurs” eller ”video”.